Skargards badestamper bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen din. Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt, antar vi at du godtar bruken av informasjonskapsler. Hvis du vil lese mer eller slå av informasjonskapsler, kan du gå til innstillinger.
Skargards Hot Tubs in United Kingdom
Handlekurv

Bruksvilkår

Bruk av hjemmesiden vår

Våre bruksvilkår forteller deg om vilkårene for bruken av hjemmesiden vår; www.skargards.com. Bruken av hjemmesiden vår inkluderer tilgang til og surfing på siden.

Les disse bruksvilkårene nøye før du begynner å bruke og samhandle med hjemmesiden vår, da disse vil være gjeldene for bruken din av hjemmesiden. Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av dette skrivet for fremtidig henvisning.

Ytterligere ressurser:
Personvernregler
Retningslinjer for cookies
Salgs- og leveringsbetingelser

Bruksvilkår for hjemmesiden

Ved å bruke hjemmesiden vår, bekrefter du at du godtar disse bruksvilkårene, og at du samtykker til å overholde dem.

Dersom du ikke samtykker til disse bruksvilkårene, må du ikke bruke hjemmesiden vår.

Dersom du kjøper varer via hjemmesiden vår, vil betingelsene og vilkårene våre være gjeldende.

Endringer i disse vilkårene

Vi kan revidere i disse bruksvilkårene når som helst ved å foreta endringer på denne siden.

Sjekk denne siden fra tid til annen for å få med deg eventuelle endringer vi har foretatt, ettersom disse vil være bindende for deg.

Endringer på hjemmesiden vår

Vi kan foreta oppdateringer av hjemmesiden vår fra tid til annen, og innholdet kan endres når som helst. Vær imidlertid oppmerksom på at noe av innholdet på hjemmesiden vår kan være utdatert til enhver tid, og at vi ikke er forpliktet til å oppdatere det.

Vi garanterer ikke at hjemmesiden vår, eller innholdet på den, er fri for feil eller mangler.

Tilgang til hjemmesiden vår

Hjemmesiden vår er tilgjengelig for gratis bruk.

Vi garanterer ikke at hjemmesiden vår, eller innholdet på den, alltid er tilgjengelig eller fri for forstyrrelser. Tilgangen til hjemmesiden vår tillates på midlertidig basis. Vi kan suspendere, trekke tilbake, avbryte eller endre hele eller deler av hjemmesiden vår uten forvarsel. Vi har ingen ansvar overfor deg dersom hjemmesiden vår av en eller annen grunn er utilgjengelig ved et hvilket som helst tidspunkt eller over en periode.

Du er selv ansvarlig for å gjøre alle nødvendige tiltak for at du skal ha tilgang til hjemmesiden vår.

Du er også ansvarlig for at alle personer som får tilgang til hjemmesiden vår via din internettforbindelse, er klar over disse bruksvilkårene og andre gjeldende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

Den norske hjemmesiden vår er rettet mot personer bosatt i Norge. Vi representerer ikke at innhold som er tilgjengelig på eller gjennom den norske hjemmesiden, er det samme eller tilgjengelig andre steder. Vi kan til enhver tid begrense tilgjengeligheten til hjemmesiden vår, eller enhver tjeneste eller produkt som er beskrevet på hjemmesiden, for enhver person eller geografisk område. Hvis du velger å gå inn på hjemmesiden vår fra utenfor Norge, vil dette være på egen risiko.

Immaterielle rettigheter

Vi er eieren eller lisensinnehaveren av alle immaterielle rettigheter på hjemmesiden vår, og av materialet som er publisert på den. Dette arbeidet er beskyttet av lov om opphavsrett over hele verden. Alle slike rettigheter er forbeholdt.

Du får skrive ut en kopi, og laste ned utdrag av en hvilken som helst side fra hjemmesiden vår til personlig bruk, og du får gjøre andre i organisasjonen din oppmerksomme på innhold som er lagt ut på hjemmesiden vår.

Du får ikke på noen måte modifisere papir- eller digitale kopier av materiale du har skrevet ut eller lastet ned, og du får ikke bruke illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafikk uten tilhørende tekst.

Statusen vår (og statusen til identifiserte bidragsytere) som forfattere av innholdet på hjemmesiden vår skal alltid anerkjennes.

Du får ikke bruke noen del av innholdet på hjemmesiden vår til kommersielle formål uten å ha mottatt en lisens til dette av oss eller våre lisensgivere.

Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned deler av hjemmesiden vår i strid med disse bruksvilkårene, vil din rett til å bruke hjemmesiden vår opphøre med umiddelbar virkning, og du må, etter vårt valg, returnere eller destruere kopiene du har av materialet.

Ikke stol blindt på informasjon

Innholdet på hjemmesiden vår finnes kun for generell informasjon. Informasjonen er ikke ment som råd du du bør stole blindt på. Du må innhente råd fra en fagperson eller spesialist før du iverksetter, eller avstår fra, tiltak på grunnlag av innholdet på hjemmesiden vår.

Selv om vi gjør en rimelige innsats for å oppdatere informasjonen på hjemmesiden vår, gir vi ingen garantier – verken uttrykkelig eller underforstått, for at innholdet på hjemmesiden vår er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

Ansvarsbegrensning

Ingenting i disse bruksvilkårene utelukker eller begrenser vårt ansvar for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet, eller våre feil eller feilaktig fremstilling, eller noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses av norsk lov.

I den grad loven tillater det, utelukker vi alle betingelser, garantier, representasjoner eller andre vilkår som kan gjelde for hjemmesiden vår eller noe som helst innhold på den, enten det er uttrykkelig eller underforstått.

Vi tar ikke ansvar for noen bruker ved tap eller skade, enten det er i forbindelse med kontrakt, erstatning (inkludert forsømmelse), brudd på lovpålagt plikt, eller på annen måte, dersom dette som oppstår under eller i forbindelse med:

  • Bruk av eller manglende evne til bruk av hjemmesiden vår, eller

  • bruk av eller blind tiltro til innhold som vises på hjemmesiden.

Hvis du er en forretningsbruker, vær oppmerksom på at vi spesielt ikke tar ansvar for:

  • Tap av fortjeneste, salg, virksomhet eller inntekt,

  • avbrudd i virksomhet,

  • tap av forventet innsparing,

  • tap av forretningsmulighet, velvilje eller omdømme, eller

  • indirekte tap eller følgeskader.

Hvis du er en privatbruker, må du være oppmerksom på at vi bare tilbyr hjemmesiden vår for hjemme- og privat bruk. Du samtykker til å ikke bruke hjemmesiden vår til kommersielle eller forretningsformål, og vi har ingen ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, avbrutt forretning eller tap av forretningsmulighet.

Vi tar ikke ansvar for tap eller skade forårsaket av et virus, distribuert tjenestenekt eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere datamaskinutstyr, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale som følger av din bruk av hjemmesiden vår eller nedlasting av innhold på den, eller på et nettsted som er knyttet til hjemmesiden.

Vi påtar oss ingen ansvar for innholdet på nettsteder som er lenket til på hjemmesiden vår. Slike lenker må ikke tolkes som godkjenning av oss av disse lenkede nettstedene. Vi tar ikke ansvar for tap eller skade som kan oppstå som følge av din bruk av disse.

Det gjelder andre begrensninger og ansvarsfraskriving for ansvar som oppstår som et resultat av levering av varer som skal brukes av deg.

Virus

Vi garanterer ikke at hjemmesiden vår er sikker å bruke eller er fri for feil eller virus.

Du er selv ansvarlig for å konfigurere informasjonsteknologi, dataprogrammer og plattformer for å få tilgang til hjemmesiden vår. Du bør bruke ditt egen virusprogram for virusbeskyttelse.

Du må ikke misbruke hjemmesiden vår ved å bevisst introdusere virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er skadelig eller teknologisk ødeleggende. Du må ikke prøve å få uautorisert tilgang til hjemmesiden vår, serveren som nettsidene våre er lagret på eller noen server, datamaskin eller database koblet til hjemmesiden vår. Du må ikke angripe hjemmesiden vår via et tjenestenektangrep eller distribuert tjenestenekt. Ved å bryte med denne bestemmelsen, begår du en straffbar handling i henhold til Computer Misuse Act 1990. Vi rapporterer ethvert slikt brudd til de relevante myndighetene, og vil samarbeide med disse myndighetene ved å oppgi din identitet. Ved et slikt brudd opphører retten din til å bruke hjemmesiden vår med umiddelbar virkning.

Tredjepartslenker

Steder på hjemmesiden vår som inneholder lenker til andre nettsider og ressurser levert av en tredjepart er kun oppgitt for din informasjon.

Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettsidene eller ressursene.

Gjeldende lov

Hvis du er en forbruker, må du være oppmerksom på at disse bruksvilkårene, deres innhold og format er underlagt norsk lov. Du og vi er begge enige om at domstolene i Norge vil ha en ikke-eksklusiv jurisdiksjon.

Hvis du er en virksomhet, må du være oppmerksom på at disse bruksvilkårene, deres innhold og format (og eventuelle tvister eller krav utenfor kontrakt) er underlagt norsk lov. Du og vi er begge enige om at domstolene i Norge vil ha en eksklusiv jurisdiksjon.

Fri frakt i Sør-Norge