Skargards benytter cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge vores hjemmeside, antager vi, at du accepterer brugen af cookies. For at læse mere eller for at lukke for cookies skal du gå til indstillinger.
Skargards Hot Tubs in United Kingdom
Indkøbskurv

BETINGELSER FOR BRUG

Brug af vores hjemmeside

Vores betingelser for brug giver information om på hvilke vilkår, du må gøre brug af vores hjemmeside; www.skargards.dk. Brug af vores hjemmeside inkluderer adgang til og navigering på vores hjemmeside. 

Læs venligst disse betingelser for brug nøje, før du begynder at bruge og interagere med vores hjemmeside, da disse er gældende for din anvendelse af vores hjemmeside. Vi anbefaler, at du printer en kopi af dette til fremtidigt brug.

Yderligere ressourcer:
Salgs- og leveringsbetingelser
Behandling af personoplysninger
Cookiepolitik

Betingelser for brug af hjemmesiden'

Når du bruger vores hjemmeside, bekræfter du, at du accepterer disse betingelser for brug, og at du overholder dem.

Når du bruger vores hjemmeside, bekræfter du, at du accepterer disse betingelser for brug, og at du overholder dem.

Hvis du køber varer fra vores hjemmeside, gælder vores vilkår og betingelser.

Ændringer af disse vilkår

Vi kan revidere disse brugsbetingelser når som helst ved at ændre denne side.

Tjek venligst denne side fra tid til anden for at lægge mærke til eventuelle ændringer, da de er bindende for dig.

Ændringer på vores hjemmeside

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside og kan ændre indholdet når som helst. Vær dog venligst opmærksom på, at noget af indholdet på vores hjemmeside kan være forældet på ethvert givet tidspunkt, og vi er ikke forpligtet til at opdatere det.

Vi garanterer ikke at vores hjemmeside, eller alt indholdet på siden, vil være fri for fejl eller mangler.

Brug af vores hjemmeside

Vores hjemmeside er gratis at bruge.

Vi garanterer ikke, at vores hjemmeside, eller alt indholdet på siden, altid vil være tilgængeligt eller uafbrudt. Adgang til vores hjemmeside er en midlertidig tilladelse. Vi kan indstille, fjerne, ophøre eller ændre hele, eller dele af, vores hjemmeside uden varsel. Vi står ikke til ansvar overfor dig, hvis vores hjemmeside af enhver årsag er utilgængelig på ethvert tidspunkt eller i enhver periode.

Du er ansvarlig for at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at få adgang til hjemmesiden.

Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, som tilgår vores hjemmeside gennem din internetforbindelse, er klar over disse betingelser for brug samt andre gældende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

Vores hjemmeside henvender sig til personer bosiddende i Danmark. Vi giver ikke udtryk for, at indhold tilgængeligt på, eller gennem, vores hjemmeside er passende eller tilgængeligt i andre lande. Vi kan begrænse tilgængeligheden af vores hjemmeside, eller enhver service eller produkt beskrevet på vores hjemmeside, til enhver person eller ethvert geografisk område til enhver tid. Hvis du vælger at tilgå vores hjemmeside udenfor Danmark, er det på eget ansvar.

Intellektuel ejendomsret

Vi er ejere eller licenshavere af alle intellektuelle ejendomsrettigheder på vores hjemmeside og af materialet publiceret herpå. Dette materiale er beskyttet af ophavsretslove og traktater i hele verden. Alle sådanne rettigheder forbeholdes.

Du har ret til at printe en kopi, eller downloade uddrag, fra enhver side på vores hjemmeside til personligt brug. Du har også ret til at gøre andre i din organisation opmærksom på indhold publiceret på vores hjemmeside.

Du må på ingen måde ændre de sider, eller de digitale kopier, af de materialer, du har printet eller downloadet, og du må ikke anvende nogen form for illustrationer, billeder, videoer, lydoptagelser eller grafik separat fra enhver ledsagende tekst. 

Vores status (og den af eventuelle identificerede bidragsydere) som forfattere af indhold på vores hjemmeside skal altid anerkendes.

Du må ikke anvende nogen form for indhold på vores hjemmeside til kommercielt brug, uden at få udstedt en licens til formålet fra os eller vores licenshavere.

Hvis du printer, kopierer eller downloader en hvilken som helst del af vores hjemmeside i strid med disse brugsbetingelser, vil din ret til at bruge vores hjemmeside straks ophøre og du skal, efter vores valg, returnere eller tilintetgøre alle kopier af de materialer, du har lavet.

Ingen tillid til oplysninger

Indholdet på vores hjemmeside gives kun til generel information. Det er ikke beregnet til at give rådgivning, som du skal stole på. Du skal indhente professionel eller specialistrådgivning, før du handler, eller ikke handler, på baggrund af indholdet på vores hjemmeside. 

Selvom vi bestræber os på at opdatere informationen på vores hjemmeside, kommer vi ikke med bemærkninger, garantier eller forpligtelser, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået, om at indholdet på vores hjemmeside er korrekt, komplet eller opdateret. 

Begrænsning af vores ansvar

Intet i disse brugsbetingelser udelukker eller begrænser vores ansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed, eller vores svindel eller svigagtig afgivelse af urigtige oplysninger, eller andre forpligtelser, der ikke kan ekskluderes eller begrænses af dansk lov.

Så vidt loven tillader det, ekskluderer vi alle forhold, garantier, fremstillinger eller andre vilkår, som muligvis er gældende for vores hjemmeside eller indholdet herpå, hvad end det er udtrykt eller underforstået.

Vi står ikke til ansvar overfor nogen bruger for tab eller skader, uanset om det er i kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed), overtrædelse af lovbestemte forpligtelser, eller på anden måde, selv om det er forudsigeligt, opstår under eller i forbindelse med:

  • brug af, eller manglende evne til at anvende, vores hjemmeside; eller

  • brug eller anvendelse af enhver form for indhold vist på vores hjemmeside.

Hvis du er virksomhedsbruger, vær da venligst opmærksom på, at vi ikke står til ansvar for:

  • tabt fortjeneste, salg, arbejde eller omsætning;

  • driftstab;

  • tab af forventede besparelser;

  • tab af forretningsmuligheder, goodwill eller omdømme; eller

  • enhver form for indirekte tab, eller tab eller skade som følge heraf.

Hvis du er forbruger, vær da venligst opmærksom på, at vi kun leverer vores hjemmeside til privat- og hjemmebrug. Du giver samtykke til ikke at bruge vores hjemmeside til nogen form for kommercielle eller forretningsmæssige formål, og vi står ikke til ansvar overfor dig i henhold til enhver form for tabt fortjeneste, forretningstab, driftstab eller tab af forretningsmuligheder.

Vi er ikke ansvarlige for nogen form for tab eller skade forårsaget af virus, distribuerede "denial of service"-angreb, eller andet teknologisk-skadevoldende materiale, som kan angribe dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet ophavsretligt beskyttet materiale på grund af din anvendelse af vores hjemmeside, eller dit download af enhver form for indhold herfra, eller på enhver hjemmeside linket hertil. 

Vi tager ikke ansvar for indholdet på hjemmesider, der er linket på vores hjemmeside. Sådanne links bør ikke fortolkes som værende links til hjemmesider godkendt af os. Vi står ikke til ansvar overfor nogen form for tab eller skade, der kan opstå fra din anvendelse af dem.

Forskellige begrænsninger og fritagelse for ansvar gælder for forpligtelser opstået som resultat af leveringen af eventuelle varer, der bruges af dig.

Computervira

Vi garanterer ikke, at vores hjemmeside er sikker eller fri for softwarefejl eller vira.

Du er ansvarlig for at konfigurere din informationsteknologi, computerprogrammer og platform for at tilgå vores hjemmeside. Du bør bruge dit eget virusbeskyttelsessoftware.

Du må ikke misbruge vores hjemmeside med vilje ved at introducere vira, trojanske heste, orme, ’’logiske bomber’’ eller andet materiale, som er ondskabsfuldt eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at skaffe uautoriseret adgang til vores hjemmeside, serveren hvorpå vores hjemmeside opbevares, eller enhver server, computer eller database forbundet til vores hjemmeside. Du må ikke angribe vores hjemmeside via et ’’denial of service’’-angreb eller distribueret ’’denial of service’’-angreb. Ved overtrædelse af disse bestemmelser begår du en strafbar handling i henhold til Computer Misuse Act 1990. Vi rapporterer ethvert sådant brud til relevante, retshåndhævende myndigheder og samarbejder med dem ved at afsløre din identitet. I tilfælde af et sådant brud, vil din ret til at bruge vores hjemmeside frafalde med det samme.

Tredjeparts-links

Hvor vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider og ressourcer leveret af tredjeparter, er disse links udelukkende til information. 

Vi har ingen kontrol over indholdet på disse hjemmesider eller ressourcerne.

Gældende lovgivning

Hvis du er forbruger, vær da venligst opmærksom på, at disse betingelser for brug, dets frembringelse og format er underlagt dansk lovgivning. Vi er begge enige om, at domstolene i Danmark har enekompetence. 

Hvis du er en virksomhed, vær da venligst opmærksom på, at disse betingelser for brug, dets frembringelse og format (og alle ikke-kontraktlige tvister eller krav) er underlagt dansk lovgivning. Vi er begge enige om, at domstolene i Danmark har enekompetence.

Gratis levering i Danmark