Skargards gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door onze website te blijven gebruiken, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies. Ga naar instellingen voor meer informatie of om cookies uit te schakelen.
Skargards Hot Tubs in United Kingdom
Winkelwagen

Disclaimer

Gebruik van onze website

Onze disclaimer vertelt u op  welke voorwaarden u op onze website kunt gebruiken; www.skargards.com. Gebruik van onze website omvat toegang tot en browsen op onze website. Lees deze disclaimer aandachtig door voordat u onze website gaat gebruiken, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze website. We raden u aan hiervan een exemplaar af te drukken voor toekomstige referentie. 

Aanvullende bronnen:
Privacybeleid
Cookiebeleid

Gebruiksvoorwaarden website

Door onze website te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven.

Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.

Als u goederen van onze website koopt, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Wijzigingen in deze voorwaarden

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina te wijzigen.

Controleer deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, als deze bindend voor u zijn.

Wijzigingen op onze website

We kunnen onze website van tijd tot tijd bijwerken en de inhoud op elk moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat alle inhoud op onze website op elk gewenst moment verouderd kan zijn en dat we niet verplicht zijn deze bij te werken.

We kunnen niet garanderen dat onze website, of enige inhoud erop, vrij zal zijn van fouten of weglatingen.

Toegang tot onze website

Onze website wordt gratis ter beschikking gesteld.

We kunnen niet garanderen dat onze website, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Toegang tot onze website is toegestaan ​​op tijdelijke basis. We kunnen onze website geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, beëindigen of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk jegens u als onze website om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige maatregelen om toegang te krijgen tot onze website.

U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die via onze internetverbinding toegang hebben tot onze website, deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden kennen en zich eraan houden.

Onze website is gericht op mensen die in Nederland wonen. We vertegenwoordigen niet dat inhoud die beschikbaar is op of via onze website geschikt of beschikbaar is op andere locaties. We kunnen de beschikbaarheid van onze website of een service of product die op onze website wordt beschreven, op elk gewenst moment beperken tot een persoon of een geografisch gebied. Als u ervoor kiest om onze website van buiten Nederland te bezoeken, doet u dit op eigen risico.

Auteursrecht

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en op het materiaal dat erop is gepubliceerd. Die werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechten en verdragen. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar uitdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina ('s) van onze website voor persoonlijk gebruik en u kunt de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op inhoud die op onze website is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van alle materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische afbeeldingen gebruiken los van de bijbehorende tekst.

Onze status (en die van geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van inhoud op onze website moet altijd worden erkend. U mag geen enkel deel van de inhoud op onze website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder hiervoor een licentie van ons of onze licentiegevers te verkrijgen.

Als u een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, naar onze keuze, kopieën van de door u gemaakte materialen retourneren of vernietigen.

Geen afhankelijkheid van informatie

De inhoud op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of specialistisch advies inwinnen voordat u actie onderneemt op basis van de inhoud op onze website of ervan afziet.

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website bij te werken, doen we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze website correct, volledig of actueel is.

Beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of onze fraude of frauduleuze voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid uit die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Nederlandse wetgeving. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze website of enige inhoud erop, expliciet of impliciet. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige gebruiker voor enig verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins, zelfs indien te voorzien, voortvloeiend uit of in verband met:

  • gebruik van, of onvermogen om onze website te gebruiken; of

  • gebruik van of vertrouwen op inhoud die op onze website wordt weergegeven.

Als u een zakelijke gebruiker bent, houd er dan rekening mee dat we met name niet aansprakelijk zijn voor:

  • verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;

  • bedrijfsonderbreking;

  • verlies van verwachte besparingen;

  • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of

  • indirecte schade of gevolgschade.

Als u een consumentgebruiker bent, houd er dan rekening mee dat we onze website alleen voor huishoudelijk en privégebruik aanbieden. U stemt ermee in onze website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren vanwege uw gebruik van onze website of het downloaden van inhoud erop of van een website die eraan is gekoppeld.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op onze website wordt gelinkt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

Verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van de levering van goederen door u aan u.

Virussen

We kunnen niet garanderen dat onze website veilig is of vrij van virussen.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze website. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

U mag onze website niet misbruiken door willens en wetens virussen, wormen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met onze website. U mag onze website niet aanvallen via een DDOS of een andere aanval. Door deze bepaling te overtreden, pleegt u een strafbaar feit. We zullen dergelijke inbreuken melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending eindigt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk.

Koppeling websites aan derden

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u skargards.nl. Skargards.nl heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door skargards.nl bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.

Toepasselijk recht

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en de vorming ervan, worden beheerst door Nederlandse recht. U en wij zijn het er allebei over eens dat de rechtbanken van Nederland niet-exclusieve jurisdictie hebben.

Als u een bedrijf bent, zijn deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de vorming ervan (en alle niet-contractuele geschillen of claims) onderworpen aan het Nederlandse recht. We stemmen allebei in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

Gratis levering