Skärgårdstunnan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår hemsida förutsätter vi att du godkänner användningen av cookies. För att läsa mer om eller stänga av cookies, besök inställningar.
Skargards Hot Tubs in United Kingdom
Varukorg

Användarvillkor

Användning av vår webbplats

Våra användarvillkor informerar dig om hur du får använda vår webbplats; www.skargardstunnan.se. Användning av vår webbplats inkluderar tillgång till vår webbplats, sökning och läsning av innehållet på vår webbplats.

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda och interagera med vår webbplats, då villkoren kommer att gälla för användning av vår webbplats. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida bruk.

Ytterligare villkor:
Försäljnings- och leveransvillkor
Behandling av personuppgifter
Cookie policy

Villkor för användning av webbplatsen

Genom att använda vår webbplats, bekräftar du och godkänner våra användarvillkor samt accepterar att följa dem.

Om du inte accepterar användarvillkoren ska du inte använda vår webbplats.

Om du handlar varor från vår webbplats kommer våra villkor att gälla för köpet.

Ändringar av villkoren

Vi kan, när som helst, behöva ändra dessa användarvillkor, genom att göra ändringar på denna sida. 

Vänligen kontrollera denna sida då och då för att kunna uppmärksamma eventuella ändringar, då dessa är bindande för dig.

Ändringar på vår webbplats

Vi kan behöva uppdatera vår webbplats då och då, och vi kan när som helst behöva ändra innehållet. Vänligen uppmärksamma att innehållet på vår webbplats kan vara inaktuellt, och att vi inte har någon skyldighet att uppdatera det. 

Vi garanterar inte att vår webbplats, eller något av dess innehåll, är fritt från fel eller brister.

Tillgång till vår webbplats

Vår webbplats finns tillgänglig utan kostnad.

Vi garanterar inte att vår webbplats, eller något av dess innehåll, alltid kommer att vara tillgängligt eller fritt från störningar. Tillgången till vår webbplats är tillåten på tillfällig basis. Vi kan stänga av, dra tillbaka, avsluta eller förändra hela eller delar av vår webbplats utan förvarning.

Vi kan inte hållas ansvariga för att vår webbplats, av någon anledning är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod.

Du är ansvarig för att vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att du ska kunna ha tillgång till vår webbplats. Du ansvarar också för att alla personer som använder vår webbplats via din internetuppkoppling är medvetna om dessa villkor, och övriga gällande villkor, och att de följer dem.

Informationen på denna webbplats är i första hand avsedd för Skärgårdstunnans kunder i Sverige och är inte nödvändigtvis tillgänglig i andra länder. Vi kan, när som helst, och till vem som helst eller vilket geografiskt område som helst, begränsa tillgängligheten på vår webbplats, en service eller en produkt beskriven på vår webbplats. Om du väljer att använda vår webbplats utanför Sverige ansvarar du själv för att uppfylla gällande lagstiftning på platsen. 

Immateriella rättigheter

Vi är ägarna, eller licensinnehavare, till alla immateriella rättigheter som rör vår webbplats eller materialet som finns publicerat på webbplatsen. Dessa verk är skyddade genom upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla dessa rättigheter är reserverade. 

Du kan skriva ut en kopia, och ladda ner utdrag av en sida (sidor) från vår webbplats för personligt bruk och du får uppmärksamma andra inom din organisation om det innehåll som publiceras på vår webbplats. Du får inte ändra någon utskrift, eller digitala kopior av något material, som du har skrivit ut eller laddat ner och du får inte använda några illustrationer, fotografier, videor, ljudsekvenser eller någon grafik separat från någon tillhörande text.

Vår status (och de nämnda bidragsgivare) som upphovsmän till innehållet på vår webbplats måste alltid erkännas.

Du får inte använda någon del av innehållet på vår webbplats för kommersiellt syfte utan att ha fått ett tillstånd från oss eller våra licensgivare. 

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del från webbplats i strid mot dessa användarvillkor, kommer din rätt att använda vår webbplats upphöra direkt och du måste, på vårt initiativ, returnera eller förstöra alla kopior av det material som du har gjort. 

Ingen tillit till informationen

Innehållet som ges på vår webbplats är endast för allmän information. Det är inte avsett att fungera som råd som du kan förlita dig på. Du måste erhålla professionella eller specialistråd innan du agerar, eller avstår från att agera på någonting baserat på innehållet på vår webbplats.

Även om vi anstränger oss för att uppdatera informationen på vår webbplats, påstår vi inte eller lämnar några garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, att innehållet på vår webbplats är korrekt, fullständigt eller uppdaterat.

Vår ansvarsbegränsning

Ingenting i dessa användarvillkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår till följd av försummelse, eller bedrägeri eller falsk framställning, eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt svensk lag.

I den utsträckning som lagen tillåter det, utesluter vi alla villkor, garantier, utfästelser eller andra villkor som kan gälla för vår webbplats eller något innehåll på den, oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda. 

Vi kan inte hållas ansvariga för någon användares förlust eller skada, vare sig i avtal, brottslig handling (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad plikt eller på annat sätt, även om de kan förutsägas, som uppstår under eller i samband med:

  • användning av, eller oförmåga att använda vår webbplats; eller

  • användning av eller tillit till något innehåll som finns på vår webbplats. 

Om du är en företagsanvändare, var vänlig notera särskilt att vi inte kommer att vara ansvariga för: 

  • förlust av vinst, försäljning, verksamhet eller intäkter;

  • avbrott i verksamheten;

  • förlust av förväntade besparingar; 

  • förlust av affärsmöjlighet, goodwill eller rykte;

  • eventuella indirekta eller följdriktiga förluster eller skador.

Om du är konsumentanvändare, vänligen notera att vi enbart tillhandahåller vår webbplats för inhemskt och privat bruk. Du samtycker till att inte använda vår webbplats för kommersiellt- eller affärssyfte, och vi har ingen ansvarsskyldighet gentemot dig för förlorad vinst, förlorad verksamhet, avbrott i affärsverksamheten eller förlorade affärsmöjligheter.

Vi ansvarar inte för förluster eller skada orsakat av ett virus, distribuerad överbelastningsattack, eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, uppgifter eller annat material på grund av din användning av vår webbplats eller nedladdning av material från denna, eller någon annan webbplats som är länkad till vår webbplats.

Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som är länkade på vår webbplats. Dessa länkar, och innehållet på de länkade webbplatserna ska inte tolkas som godkända av oss. Vi kan inte hållas ansvariga för förlust eller skada som kan uppstå genom användning av dessa.

Olika begränsningar och undantag från ansvar kommer att gälla för ansvar som uppstår till följd av leverans av varor till dig.

Virus

Vi garanterar inte att vår webbplats är säker eller fri från buggar eller virus.

Du ansvarar för att konfigurera din informationsteknik, programvara och plattform för att få tillgång till vår webbplats. Du bör använda ditt eget antivirusprogram.

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet föra in virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är farligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, servern där vår webbplats är lagrad eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte attackera vår webbplats via en överbelastningsattack (DoS) eller en distribuerad överbelastningsattack (DDos). Genom att bryta mot denna bestämmelse, begår du brott enligt den svenska brottsbalken. Vi kommer att rapportera sådana brott till de relevanta brottsbekämpande myndigheterna och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet till dem. I händelse av ett sådant brott, kommer din rätt att använda vår webbplats att upphöra med omedelbar verkan. 

Tredje parts länkar


De länkar till andra webbplatser och resurser som finns på vår webbplats, som tillhandahålls av tredje part, är endast till för din information.Vi har ingen kontroll över, och kan inte hållas ansvariga, för innehållet på dessa webbplatser eller resurser.

Tillämplig lag

Om du är en konsument, vänligen observera att dessa användarvillkor, dess innehåll och dess utformning, regleras av svensk lag. Du och vi, samtycker båda till att de svenska domstolarna kommer att ha icke-exklusiv jurisdiktion. 

Om du är ett företag, är dessa användarvillkor, dess innehåll och dess utformning (och eventuella utomobligatoriska tvister eller fodringar) underställda svensk lag. Vi är båda överens om att de svenska domstolarna har exklusiv behörighet. 

Fri frakt i Sverige