Skargards gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door onze website te blijven gebruiken, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies. Ga naar instellingen voor meer informatie of om cookies uit te schakelen.
Skargards Hot Tubs in United Kingdom
Winkelwagen

Aanvullende Leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke levering tussen Ondernemer en Koper.

De levering van onze hottubs geschiedt door middel van een vrachtwagen met een hydraulische laadklep. De hottub wordt compleet gemonteerd, als één geheel rechtopstaand op een pallet geleverd. Omdat de hottub op een pallet geleverd wordt, kan het gemakkelijk met een pompkar op de juiste positie geplaatst worden. De hottub kan eventueel ook eenvoudig getild worden.

U ontvangt van ons een e-mail op het moment dat uw bestelling onze fabriek verlaat. Tevens wordt u ten alle tijden minimaal één dag van te voren door onze transportpartner gebeld om een levertermijn af te spreken.

Kleinere pakketten worden verzonden met DHL pakketpost.

Tijd van levering

De bezorging van de Producten vindt plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur. De Koper dient zich op verzoek aan de vervoerder te kunnen legitimeren bij het in ontvangst nemen van de Producten.

Toegankelijkheid

Indien het transportbedrijf de weg als niet-begaanbaar indeelt, is de Koper verplicht de Producten op te halen bij de dichtstbijzijnde aflever locatie. Eventuele aanvullende transportkosten die dit met zich met zich meebrengt, komen voor rekening van de Koper.

Inspecteren van zending

De ondernemer verplicht de Producten bij ontvangst te inspecteren. Indien de Koper bij ontvangst ontdekt, dat de zending tijdens het transport beschadigd is, dient de Koper het transportbedrijf hier direct op te wijzen. De door de Koper geconstateerde schade dient vervolgens te worden beschreven in de vrachtbrief. Het document dient door de Koper en het transportbedrijf ondertekend te worden. In het geval het transportbedrijf de aansprakelijkheid voor de schade afwijst, dient de Koper contact op te nemen met Skargards.

Onvolledige zending

Indien er door de Koper bestelde Producten in de zending ontbreken, dient de Koper zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Skargards.

Niet in ontvangst nemen van zending

Het transportbedrijf neemt, in opdracht van de ondernemer, voor levering contact op met de Koper om een datum tot levering af te spreken. In het geval dat een zending niet, zoals tussen partijen overeengekomen, in ontvangst wordt genomen wordt een tweede afleverpoging afgesproken. De extra kosten voor een tweede afleverpoging worden dienen te worden voldoen door de Koper.

Leveringslocatie

In het geval de Producten rechtstreeks op het met de Koper overeengekomen leveringsadres geleverd worden, vindt het lossen, tenzij anders bepaald in de algemene voorwaarden of anderszins tussen partijen is overeengekomen, plaats aan de erfgrens van de Koper of zo dicht mogelijk bij de erfgrens als het transportbedrijf meent te kunnen komen, gelet op de omstandigheden ter plaatse.

Vervolgvervoer

In het geval de Producten vanaf het overeengekomen leveringsadres verder vervoerd dienen te worden op aanwijzing van de Koper, worden de Producten beschouwd als zijnde geleverd op het moment dat ze zijn overgedragen aan een ander zelfstandig transportbedrijf of in overleg met de Koper zijn gelost op locatie.

Gratis levering