Myynti- ja toimitusehdot

Lue ehdot huolellisesti ennen päätöstäsi

 1. Laajuus

  Nämä yleiset ehdot toimivat Badtunna Skärgårdstunnan AB:n (”Skargards”) ja kohdan 3 mukaisesti sopimuksen solmivan fyysisen tai juridisen henkilön (”Ostaja”) välisenä sopimuksena tuotteiden ostamisesta ("Tuotteet"). Poikkeukset näistä ehdoista ovat voimassa ainoastaan, jos Skargards on ne nimenomaisesti ensin hyväksynyt kirjallisesti tai pakottavia säännöksiä on olemassa.

 2. Osapuolet

  1. Kun sopimus on solmittu Skargardsin ja Ostajan välillä alla olevan kohdan 3 mukaisesti, Skargards on sopimusosapuoli.

  2. Skargardsin yhteystiedot:

   Badtunna Skärgårdstunnan AB
   Industrigatan 12
   662 34 Åmål
   Sverige
   Puhelin: 020 - 33 20 20
   Sähköposti: asiakaspalvelu@skargards.fi

 3. Sopimuksen solmiminen

  1. Ostajan tekemä tilaus on työtarjous kauppasopimuksen (sopimuksen) solmimiseksi Skargardsin kanssa. Kauppasopimus syntyy, kun Skargards hyväksyy työtarjouksen tilausvahvistuksella.

  2. Sopimus tallennetaan digitaalisesti.

 4. Katumisoikeus

  1. Ostoon liittyvä katumisoikeus

   1. Skargardsin kylpytynnyrit ovat aina erikoistilaus, joka mukautetaan yksilöllisesti jokaiselle asiakkaalle tilauksen yhteydessä.

   2. Tuotteiden erikoistilauksesta huolimatta Skargards antaa Ostajalle yksipuolisen 60 päivän katumisoikeuden ilman, että tämän tarvitsee ilmoittaa syytä. Jakso on 60 päivää tilauspäivästä tai 40 päivää toimituksesta sen mukaan, kumpi tapahtuu viimeksi.

  2. Menettely katumisoikeuden hyödyntämisen yhteydessä

   1. Ostajan tulee ilmoittaa Skargardsille, jos ostoon liittyvää katumisoikeutta aiotaan käyttää. Ilmoitus tehdään johonkin kohdassa 2.2 annetuista yhteystiedoista.

   2. Ilmoituksen tekemisen ja vahvistuksen jälkeen toimitettu Tuote tulee palauttaa käyttämättömänä ja vahingoittumattomana osoitteeseen:
    Badtunna Skärgårdstunnan AB, Industrigatan 12, SE-662 34 Åmål. Tuote tulee lähettää 14 päivän kuluessa siitä, kun Ostaja on ilmoittanut kohdan 4.1.2 katumisoikeuden käytöstä.

   3. Jos Tuote ei Skargardsin mukaan ole käyttämätön tai on muulla tavalla käytetty tai vahingoittunut, Skargardsilla on oikeus tehdä palautettavasta summasta vähennys, joka vastaa Tuotteen alkuperäiseen kuntoon palauttamisesta syntyvää kustannusta. Vähennys ei kuitenkaan voi koskaan ylittää Tuotteen alkuperäistä hintaa.

   4. Hyödyntäessään katumisoikeutta Ostaja vastaa Tuotteen palautukseen mahdollisesti liittyvistä toimituskuluista. Jos Tuote on toimitettu Ruotsin ulkopuolelle, Skargards korvaa Ostajalle sen osan kuluista, joka kohdistuu toimitukseen sen maan ulkopuolelle, mihin Tuote alun perin toimitettiin. Ostaja kantaa riskin Tuotteesta kuljetuksen yhteydessä koko matkalta.

  3. Katumisoikeuden poikkeukset

   1. Katumisoikeus on ainoastaan yksityisellä kuluttajalla, joka ostaa Tuotteen omaan yksityiseen käyttöönsä, ks. kuluttajansuojalain 1 ja 3 §. Elinkeinonharjoittajalla tai tapauksissa, joissa oston voidaan katsoa tapahtuvan pääasiallisesti elinkeinotoimintaan liittyvässä tarkoituksessa, katumisoikeutta ei ole.

   2. Jos Tuote on rakennettu Ostajan ilmoittamien erityisten spesifikaatioiden mukaisesti, katumisoikeutta ei ole. Tällaisen tilauksen yhteydessä tilausvahvistuksessa ilmoitetaan erikseen, ettei katumisoikeutta ole.

   3. Katumisoikeus päättyy kaikissa tapauksissa kokonaan, kun Tuotetta on käytetty siten, ettei sitä pysty enää objektiivisesti ja kohtuullisesti tutkimaan ja/tai määrittämään sen moitteetonta kuntoa. Kyseinen käyttö muodostuu esimerkiksi siitä, että Tuote on asennettu, täytetty vedellä tai sytytetty.

 5. Toimitus, kuljetus ja vahingot

  1. Jos toisin ei ole erityisesti ilmoitettu tilauksen yhteydessä, toimitus tapahtuu Ostajan tilausajankohdan yhteydessä ilmoittamaan osoitteeseen lukuun ottamatta lavalle kiinnittämätöntä pakettitavaraa, joka toimitetaan lähimpään asiamiespostiin.

  2. Jos Tuote toimitetaan edelleen Ostajan ohjeiden mukaan, Tuote katsotaan toimitetuksi, kun se on luovutettu toiselle itsenäiselle rahdinkuljettajalle tai purettu satamalaiturissa.

  3. Kuljetuksen purku tapahtuu arkisin kello 7.00–17.00. Ostajan pitää pyynnöstä pystyä todistamaan henkilöllisyytensä Tuotteen vastaanottamisen yhteydessä.

  4. Purku tehdään takalaitanostimella maahan ajoneuvon viereen.

  5. Purku tehdään, ellei toisin ole erityisesti sovittu, Ostajan tontin rajalla tai niin lähellä tontin rajaa kuin rahdinkuljettaja arvioi paikan olosuhteet huomion ottaen olevan mahdollista ajaa ajoneuvo.

  6. Ostajan velvollisuus on tarkastaa Tuote vastaanoton yhteydessä. Jos Ostajaa havaitsee vastaanoton yhteydessä, että lähetys on vahingoittunut kuljetuksessa, Ostajan tulee välittömästi paikan päällä osoittaa se asiamiespostille tai rahdinkuljettajalle. Sen jälkeen vahinko kuvaillaan rahtikirjaan. Molemmat osapuolet allekirjoittavat asiakirjan. Jos kuljetusyhtiö kiistää vahinkovastuun, Ostajan tulee ottaa yhteyttä Skargardsiin.

  7. Jos toimituksesta puuttuu Tuotteita, Ostajan tulee välittömästi ottaa yhteyttä Skargardsiin.

  8. Huomautusten tulee olla Skargardsilla seitsemän (7) päivän kuluessa vastaanottopäivästä. Jos Ostaja ei tee huomautusta määräajan kuluessa riippumatta siitä, onko Ostaja havainnut vian sitä ennen vai ei, Ostaja menettää oikeuden kanteen ajamiseen asiassa.

  9. Allekirjoittaessaan asiamiespostin tai rahdinkuljettajan antaman rahtikirjan Ostaja hyväksyy suoritetun kuljetuksen sekä sen, ettei vastaanotetussa Tuotteessa ole näkyviä vaurioita. Jos Ostaja havaitsee kuljetusvahingon hyväksyttyään suoritetun kuljetuksen, ei Ostajalla ole oikeutta korvaukseen kuljetusyhtiöltä tai Skargardsilta.

  10. Kuljetusta koskeva aikalupaus on voimassa ainoastaan, jos kuljetusyhtiö on toimeksiantajan kanssa tekemässään sopimuksessa tai toimeksiantajalle tekemässään tarjouksessa kirjallisesti sitoutunut suorittamaan kuljetuksen aikalupauksella. Toimeksiantajan esittämät toimitusajankohtaa koskevat toiveet tai ehdot esimerkiksi rahtikirjassa eivät sido kuljetusyhtiötä tai Skargardsia.

  11. Jos toimitusta ei ole noudettu kuljetusyhtiöltä tai vastaanotettu sovitusti, Ostaja vastaa kaikista toimituskuluista, mahdollisista lisäkuluista sekä kuljetusriskistä. Tilattujen Tuotteiden noudon laiminlyöntiä ei rinnasteta edellä olevan kohdan 4 mukaiseen katumisoikeuteen.

  12. Lavalla toimitettavan tuotteen, johon sisältyy toimituskulut koskee vain niitä alueita Suomessa, joissa kuljetusyhtiön autoilla on vakiovuorot ja toimitusosoitteeseen pääsee kuljetusyhtiön ajokelpoiseksi luokittelemaa tietä pitkin. Esimerkki ajokelvottomasta tiestä on reitti, johon sisältyy lautta- tai muu laivamatka (lukuun ottamatta lauttaa Ahvenanmaalle). Tien ajokelpoisuuteen liittyvissä epäselvissä tapauksissa Ostajan velvollisuus on ottaa yhteyttä kuljetusyhtiön asiakaspalveluun. Huomaa, että kuljetusyhtiön vakiovuorot voivat vaihdella vuodenaikojen mukaan.

  13. Jos kuljetusyhtiö ei ole luokitellut tietä ajokelpoiseksi, Ostajan velvollisuus on noutaa kylpytynnyri lähimmästä tavaraterminaalista. Ostaja vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvista kuljetuskustannuksista.

  14. Lavalle kiinnittämättömän pakettitavaran, joka sisältää toimituskulut on voimassa vain Suomessa ja toimitus tehdään kuljetusyhtiön yleisesti käyttämiin asiamiesposteihin.

 6. Maksaminen

  1. Sopimuksen solmimisen yhteydessä kohdan 3.1 mukaisesti esitellään eri maksuvaihtoehdot, joista Ostaja voi valita. Ostajalle tarjotaan yksilöllisesti räätälöityjä maksuvaihtoehtoja.

  2. Skargards pidättää oikeuden luottotietojen tarkistukseen. Ostajan pitää pystyä vahvistamaan henkilöllisyytensä pyydettäessä. Laskun eräpäivä on 14 päivää sen laatimisesta. Osamaksun yhteydessä saatava siirretään Skargardsin kulloinkin valitsemalle luottolaitokselle.

  3. Eräpäivä ja viivästysmaksu laskulla ostettaessa

   1. Eräpäivä on ilmoitettu laskussa. Jos laskua ei makseta tai maksu myöhästyy, Skargardsilla on oikeus periä viivästyskorkoa, joka on tällä hetkellä 7,5 prosenttiyksikköä eräpäivästä koko loppusumman maksupäivään.

   2. Jos laskua ei makseta ensimmäisen huomautuksen jälkeen, Skargardsilla on oikeus veloittaa 5 euron viivästysmaksu jokaisesta huomautuksesta.

  4. Korttimaksu

   1. Luotto-/maksukortilla maksettaessa maksu tapahtuu salattuna.

   2. Kun maksat luottokortilla, korttia veloitetaan sinä päivänä, kun tuotteen valmistaminen tai pakkaaminen aloitetaan Skargardsin tehtaalla. Ostosten loppusumma varataan kuitenkin kortilta jo tilauksen tekohetkellä.

   3. Sinulla tulee olla maksamiseen käytettävän maksu- tai luottokortin käyttöoikeus.

 7. Omistuksenpidätysehto

  Omistusoikeus Tuotteeseen kuuluu Skargardsille, kunnes Ostaja on maksanut koko kauppahinnan. Jos ei toisin ole erityisesti ilmoitettu, Skargards myy Tuotteita loppukulutukseen. Tuotetta ei saa asentaa, yhdistää muihin kalusteisiin tai myydä edelleen, ennen kuin se on kokonaan maksettu. Skargardsin hyväksymille jälleenmyyjille on voimassa erityisehdot.

 8. Takuu ja reklamaatiot

  1. Skargards antaa 12 kuukauden takuun yksityiselle kuluttajalle.

  2. Takuu sisältää lakisääteisen kuluttajasuojan (Kuluttajansuojalaki 15 §) lisäksi Skargardsin yksipuolisen 6 kuukauden lisätakuun, joten takuuaika on yhteensä 12 kuukautta ostopäivästä.

  3. Oikeushenkilöille ja tapauksissa, joissa ei ole sovellettavia pakollisia säännöksiä, takuuaika on 6 kuukautta alkuperäisten vikojen osalta.

  4. Takuuvaade tulee esittää kirjallisesti kohdassa 2 ilmoitettuun osoitteeseen.

  5. Ostaja on oikeutettu valmistus- ja materiaalivirheisiin liittyvään takuuseen, mikäli Tuotetta on käytetty ja se on asennettu mukana olleen käyttöohjeen mukaisesti.

  6. Pätevän takuuvaatimuksen yhteydessä Skargards tulee kohtuullisessa ajassa joko (1) korjaamaan Tuotteen veloituksetta tai (2) vaihtamaan virheellisen Tuotteen uuteen tai vastaavaan tuotteeseen tai (3), jos kumpaakaan edeltävistä vaihtoehdoista ei voi toteuttaa, maksamaan takaisin Tuotteen ostohinnan. Ostajan velvollisuus on huolehtia, että mahdolliset omat rakennelmat ja rakennusmateriaalit irrotetaan ja siirretään pois, jotta Skargardsin henkilöstö pääsee esteettömästi kylpytynnyrille korjaamisen yhteydessä.

  7. Skargardsin korvausvastuu ei ole koskaan suurempi kuin toimituksen virheellisen osan arvo.

  8. Skargardsia ei voi koskaan asettaa vastuuseen välillisistä vahingoista, kuten seisokeista, menetetystä voitosta tai liikevaihdosta tai muusta välillisestä vahingosta riippumatta siitä, onko Ostaja ollut huolimaton vai ei.

  9. Takuun voimassaolo päättyy, jos Tuotteeseen on tehty muutoksia ilman Skargardsin etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää. Takuu ei myöskään ole voimassa, jos korjauksia on tehty muilla kuin hyväksytyillä varaosilla tai huoltoa ei ole tehty ohjeiden mukaisesti.

  10. Jos Tuote palautetaan korjattavaksi tai vaihdettavaksi, Ostajan velvollisuus on pakata Tuote samalla tavalla kuin se oli pakattu vastaanoton yhteydessä sekä asettaa Tuote saataville samaan paikkaan, johon Skargardsin käyttämä rahdinkuljettaja jätti Tuotteen toimituksen yhteydessä. Skargards antaa takuuasiaan liittyvät menettelyohjeet ilmoituksen vastaanottamisen yhteydessä. Kun takuuasia on hyväksytty, Skargards maksaa palautuksen kustannukset edellä mainitusta paikasta.

 9. Henkilötietojen käsittely – salassapito

  Tekemällä tilauksen Skargardsilta Ostaja hyväksyy, että Skargards tallentaa, käsittelee ja käyttää soveltuvia henkilötietoja asiakassuhteeseen liittyvissä asioissa tilauksen käsittelyyn, maksujen käsittelyyn ja toimituksen käsittelyyn sekä nimenomaisella suostumuksella viestintään, tiedottamiseen ja uutiskirjeen lähettämiseen. Skargardsilla on myös oikeus antaa tarvittavia tietoja kolmannelle osapuolelle täyttääkseen velvollisuutensa Ostajaa kohtaan. Jos maksat pankki- tai luottokortilla, maksutapahtuman käsittelee yhteistyökumppanimme Adyen nopean ja turvallisen maksun takaamiseksi. Adyen täyttää kaikki PCI-DSS-vaatimukset. Skargards ei tallenna korttitietoja korttimaksujen yhteydessä.

 10. Oikeuspaikka ja riita-asiat

  1. Mikäli pakottava laki ei muuta määrää, sopimukseen sovelletaan Ruotsin lakia ja riita-asiat ratkaistaan ensisijaisesti sovittelulla, jossa kumpikin osapuoli valitsee omalla kustannuksellaan sovittelijan. Jos sovittelu ei tuota tulosta, riita-asia ratkaistaan Ruotsin lain mukaan ruotsalaisessa tuomioistuimessa.

  2. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

  3. Jos ryhmäkanne on sallittu kansallisen lain mukaan, Ostaja ja Skargards ovat yhtä mieltä siitä, että kumpikin voi esittää vaateita toiselle osapuolelle vain omassa ominaisuudessaan, ei vastaajana tai ryhmän jäsenenä ryhmäkanteessa. Yksikään välimies tai tuomari ei voi yhdistää useamman kuin yhden henkilön vaateita tai muulla tavalla ottaa ryhmäkannetta missään muodossa harkintaan, elleivät Ostaja ja Skargards toisin sovi.

 11. Skargardsin vastuu

  1. Skargards sanoutuu irti kaikista esityksistä ja sitoumuksista, suorista tai epäsuorista, jotka eivät ole näissä ehdoissa säädettyjä tai seurausta pakottavasta laista. Skargards ei ole vastuussa suorista tai välillisistä esine-, henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka ovat seurausta sen Tuotteista tai palveluista tai niiden käyttömahdollisuuden puuttumisesta.

  2. Ostaja suostuu korvaamaan ja pitämään Skargardsin ja sen työntekijät, omistajat ja edustajat vapaina kaikista vaateista, vaatimuksista, tappioista, vastuista ja maksuista (mukaan lukien asianajokulut), jotka aiheutuvat seuraavista kohdista tai niiden yhteydessä: (i) Ostajan tuotteiden ja palveluiden käyttö tai tuotteet ja palvelut, joita saadaan Ostajan tuotteiden ja palveluiden käytöstä, (ii) jonkin näiden ehtojen rikkominen tai loukkaaminen Ostajan toimesta, tai (iii) ulkopuolisten oikeuksien loukkaus Ostajan toimesta, mukaan lukien ulkopuoliset toimittajat.


Tietoa meistä

Skargards suunnittelee, valmistaa ja myy kylpytynnyreitä ja paljuvarusteita. Tehtaamme sijaitsee Ruotsin Åmålissa, Vänern-järven rannalla. Jos liikut joskus lähistöllä, soita meille ja tule käymään!

Haluatko tutustua tuotteisiimme? Näyttelytilamme sijaitsee Vantaalla, lähellä lentokenttää. Ota yhteyttä, niin sovitaan aika.

Skargards on yksi Euroopan suurimmista puulämmitteisten kylpytynnyrien valmistajista. Tuotteitamme myydään kaikkiaan 12 maassa.

Paljut valmistetaan lasikuidulla vahvistetusta lujitemuovista. Samaa materiaalia käytetään esimerkiksi veneiden runkojen valmistamiseen. Puuosiin käytämme ainoastaan ympäristösertifioitua puuta Pohjois-Suomesta.

Tule käymään

Kaupankäynti ja toimitus

Ostaminen verkkokaupastamme on helppoa ja luotettavaa. Voit tilata tuotteet laskulle ja maksaa vasta, kun olet vastaanottanut toimituksen. Laskutus edellyttää luottotietojen tarkistamisen sallimista ja henkilöllisyyden varmentamista.

 • Toimituskulut sisältyy kaikkiin tuotteisiin
 • Maksu verkkopankissa
 • Maksu toimituksen jälkeen
 • Lähetämme kylpytynnyrit 24 tunnin sisällä
 • 60 päivän palautusoikeus

Toimitustiedot

Maksuohjeet

Tavoitat asiakaspalvelijamme arkipäivisin

Soita ja kysy tuotteistamme. Tavoitat sekä myyjämme että asiakaspalvelijamme puhelimitse jokaisena arkipäivänä.

020 - 33 20 20 Palvelemme arkipäivisin 9–18

Lähetä sähköpostia Arkisin, 9–18

Henkilökuntamme yhteystiedot

Näin verkkokauppa toimii

Katso ohjeet verkkokaupan käyttöön.